جستجو
Filters
Close

سنسور دور موتور HP-705A

ریال

سنجش دور موتور مناسب جهت استفاده در مولتیمترهای خودرو
رنج ها:
60 تا 9000 دور بر دقیقه

600 تا 12000 دور بر دقیقه 
6000 تا 120000 دور بر دقیقه

 

سنجش دور موتور مناسب جهت استفاده در مولتیمترهای خودرو
رنج ها:
60 تا 9000 دور بر دقیقه

600 تا 12000 دور بر دقیقه 
6000 تا 120000 دور بر دقیقه