جستجو
Filters
Close

ضخامت سنج رنگ خودرو EM2271

محدوده اندازه گیری 0 تا 80 میلی اینچ
ریال

ضخامت سنج رنگ خودرو EM2271

دستگاه ضخامت سنج رنگ خودرو برای کارشناسی پوشش و رنگ شدگی بدنه انواع ماشین بکار می رود.
مشخصات تستر رنگ خودرو EM2271:
- محدوده اندازه گیری 0.0 تا 2.0 میلیمتر با نمایش0.1 میلیمتر، دقت 2 درصد یا 0.1mm±
- محدوده اندازه گیری 0 تا 80 میلی اینچ با دقت 1 میل اینچ، دقت 2 درصد یا 4mil±
- توجه: دقت در دمای عملیاتی 18 تا23 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 75٪.
- باتری : CR2032
- اندازه:2.9*3.8*2 سانتی متر
- وزن: حدود 23 گرم (شامل باتری)

 

SPECIFICATION:
 • Measuring Range : 0.0mm to 2.0mm  0mil to 80mil
 • Accuracy : 2%rdg ±0.1mm, or 2%rdg ±4mil
 • Note: Accuracy at the operating temperature of 23℃±℃ and relative humidity of not more than 75%.
 • Resolution : 0.1mm/1mil
 •  Power Supply : 1 x 3V button cell, CR2032 or equivalent ( Move the battery's insulating piece away before using )
 • Operating Environment:Temperature: 0-40℃
 • Relative Humidity: < 80%
 • Temperature Coefficent:0.05x(2%rdg±0.01mm,or 2%rdg±4mil)/℃ (< 18℃ or >28℃)
 • Storage Environment:Temperature:-10℃ to 50℃ Relative Humidity:< 80%
 • Size:6.9 x 3.8 x 2cm
 • Weight : About 23g (including button cell)

 

ضخامت سنج رنگ خودرو EM2271

دستگاه ضخامت سنج رنگ خودرو برای کارشناسی پوشش و رنگ شدگی بدنه انواع ماشین بکار می رود.
مشخصات تستر رنگ خودرو EM2271:
- محدوده اندازه گیری 0.0 تا 2.0 میلیمتر با نمایش0.1 میلیمتر، دقت 2 درصد یا 0.1mm±
- محدوده اندازه گیری 0 تا 80 میلی اینچ با دقت 1 میل اینچ، دقت 2 درصد یا 4mil±
- توجه: دقت در دمای عملیاتی 18 تا23 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 75٪.
- باتری : CR2032
- اندازه:2.9*3.8*2 سانتی متر
- وزن: حدود 23 گرم (شامل باتری)

 

SPECIFICATION:
 • Measuring Range : 0.0mm to 2.0mm  0mil to 80mil
 • Accuracy : 2%rdg ±0.1mm, or 2%rdg ±4mil
 • Note: Accuracy at the operating temperature of 23℃±℃ and relative humidity of not more than 75%.
 • Resolution : 0.1mm/1mil
 •  Power Supply : 1 x 3V button cell, CR2032 or equivalent ( Move the battery's insulating piece away before using )
 • Operating Environment:Temperature: 0-40℃
 • Relative Humidity: < 80%
 • Temperature Coefficent:0.05x(2%rdg±0.01mm,or 2%rdg±4mil)/℃ (< 18℃ or >28℃)
 • Storage Environment:Temperature:-10℃ to 50℃ Relative Humidity:< 80%
 • Size:6.9 x 3.8 x 2cm
 • Weight : About 23g (including button cell)