جستجو
Filters
Close

RFمتر MIC-98195

اندازه گیری امواج الکتریکی
کد کالا:
محدوده اندازه گیری فرکانس : 50MHz-3.5GHz
-محدوده اندازه گیری: 38mV to 11V/m
تولید کننده: MIC
ریال

RF متر،اندازه گیری امواج الکتریکی

دستگاه اندازه گیری میدان RFمدل 98195ساخت کمپانیMICتایوان

مشخصات فنی:

-مناسب برای اندازه گیری امواج الکترو مغناطیس با فرکانس بالاRF  

-محدوده اندازه گیری فرکانس : 50MHz-3.5GHz

-محدوده اندازه گیری: 38mV to 11V/m

-دقت قرائت:0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1 μW/m², 0.001 μW/cm²

-اندازه گیری غیر مستقیم به وسیله سه کانال

-دارای محدوده دینامیکی بالا به علت نتیجه گیری با سه کانال دیجیتال

-سرعت نمونه برداری: 2.5 بار در هر ثانیه

-ثبت میانگین و بیشینه  اندازه گیری ها

-دارای آلارم با قابلیت تنظیم آستانه

-واحدهای اندازه گیری:  mV/m, V/m, μA/m, mA/m, μW/m² , mW/m² , μW/cm²
کاربرد ها:

-اندازه گیری امواج الکترو مغناطیس(RF) فرکانس بالا، ایستگاه های تلفن همراه،
شبکه های وایرلس(CW , TDMA , GSM , DECT)، نشتی امواج ماکروویو
،اندازه گیری قدرت فرکانس رادیویی برای فرستنده ها، اندازه گیری شرایط ایمن محیط زندگی

 

RF متر،اندازه گیری امواج الکتریکی

دستگاه اندازه گیری میدان RFمدل 98195ساخت کمپانیMICتایوان

مشخصات فنی:

-مناسب برای اندازه گیری امواج الکترو مغناطیس با فرکانس بالاRF  

-محدوده اندازه گیری فرکانس : 50MHz-3.5GHz

-محدوده اندازه گیری: 38mV to 11V/m

-دقت قرائت:0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1 μW/m², 0.001 μW/cm²

-اندازه گیری غیر مستقیم به وسیله سه کانال

-دارای محدوده دینامیکی بالا به علت نتیجه گیری با سه کانال دیجیتال

-سرعت نمونه برداری: 2.5 بار در هر ثانیه

-ثبت میانگین و بیشینه  اندازه گیری ها

-دارای آلارم با قابلیت تنظیم آستانه

-واحدهای اندازه گیری:  mV/m, V/m, μA/m, mA/m, μW/m² , mW/m² , μW/cm²
کاربرد ها:

-اندازه گیری امواج الکترو مغناطیس(RF) فرکانس بالا، ایستگاه های تلفن همراه،
شبکه های وایرلس(CW , TDMA , GSM , DECT)، نشتی امواج ماکروویو
،اندازه گیری قدرت فرکانس رادیویی برای فرستنده ها، اندازه گیری شرایط ایمن محیط زندگی