جستجو
Filters
Close

دیتالاگر TES-1333R

شدت سنج انرژی خورشیدی
کد کالا
رنج اندازه گیری تا 2000w/m2
تولید کننده: TES
ریال

پیرانومتر

 

سولارمتر

 

سولارپاورمتر

 

دیتالاگر

 

TES-1333

 

دیتالاگر انرژی خورشیدی مدل TES-1333R ساخت کمپانی TES تایوان

شدت سنج انرژی خورشیدی مدل tes-1333r جهت سنجش میزان قدرت انرژی تابشی وارد برواحد سطح سنسور سرخوددستگاه برحسب واحدهای W/m2 یا Btu/(ft2×h) می باشد.سولارمتر مدلTES-1333R درمقایسه بامدل TES-1333، علاوه برحافظه ی دستی دارای قابلیت اتصال به کامپیوتر وثبت داده ها تا 32000 مورد میباشد. متعلقات پیرانومتر مذکورشامل ،کابل ونرم افزاراتصال به رایانه، 4عدد باطری ،منوال و پیچ اتصال به سه پایه می باشد.

سولارمتر دیتالاگر مدلTES-1333R ساخت کمپانی TES تایوان 

-رنج اندازه گیری تا 2000w/m2

-دقت قرائت:1w/m2

-قابلیت انتخاب W/m2 یا Btu/(ft2×h

-اندازه گیری انرژی خورشیدی

-کسینوس تصحیح شده

-دارای حافظه دستی تا 99sets

-قابلیت قرائت بیشترین، کمترین و مقدار میانگین

-قابلیت انتخاب اندازه گیری توان یا فرستنده

-قابلیت کاربرد در علم هواشناسی، فیزیک،کشاورزی و ..

-دارای قابلیت ذخیره اطلاعات

- قابليت اتصال به كامپيوترتوسط کابل RS-232.

پیرانومتر

 

سولارمتر

 

سولارپاورمتر

 

دیتالاگر

 

TES-1333

 

دیتالاگر انرژی خورشیدی مدل TES-1333R ساخت کمپانی TES تایوان

شدت سنج انرژی خورشیدی مدل tes-1333r جهت سنجش میزان قدرت انرژی تابشی وارد برواحد سطح سنسور سرخوددستگاه برحسب واحدهای W/m2 یا Btu/(ft2×h) می باشد.سولارمتر مدلTES-1333R درمقایسه بامدل TES-1333، علاوه برحافظه ی دستی دارای قابلیت اتصال به کامپیوتر وثبت داده ها تا 32000 مورد میباشد. متعلقات پیرانومتر مذکورشامل ،کابل ونرم افزاراتصال به رایانه، 4عدد باطری ،منوال و پیچ اتصال به سه پایه می باشد.

سولارمتر دیتالاگر مدلTES-1333R ساخت کمپانی TES تایوان 

-رنج اندازه گیری تا 2000w/m2

-دقت قرائت:1w/m2

-قابلیت انتخاب W/m2 یا Btu/(ft2×h

-اندازه گیری انرژی خورشیدی

-کسینوس تصحیح شده

-دارای حافظه دستی تا 99sets

-قابلیت قرائت بیشترین، کمترین و مقدار میانگین

-قابلیت انتخاب اندازه گیری توان یا فرستنده

-قابلیت کاربرد در علم هواشناسی، فیزیک،کشاورزی و ..

-دارای قابلیت ذخیره اطلاعات

- قابليت اتصال به كامپيوترتوسط کابل RS-232.