جستجو
Filters
Close

دیتالاگر TES-1394

گوس متر سه محوره ,EMFتستر
کد کالا:
محدوده اندازه گیری: 20/200/2000milli Gauss یا2/20/200micro Tesla
تولید کننده: TES
ریال

گوس متر (EMFتستر)

گوس متر, EMFتستر, میکرو تسلا متر سه محوره مدل TES-1394

ELF Tester مدلTES-1394جهت اندازه گیری چگالی شار مغناطیسی (B)درمحدوده اندازه گیری صفر تا 2000 میلی گاس یا 200 میکرو تسلا می باشد.تسلا (T) واحد چگالی شار مغناطیسی (B) است و برابر است با ۱۰,۰۰۰ گاوس. تسلامتر یادشده دارای ظرفیت حافظه دستی تا 99 نقطه و نرم افزار و کابل usbجهت اتصال به کامپیوتر می باشد.

گوس متر tes-1394 جهت سنجش چگالی شار مغناطیسی پایا به منظور اندازه گیری تاثیر سوء امواج الکترومغناطیس‌ بر سلامت افراد به کار میرود که حدود مواجهه های شغلی عادی برای تمام بدن نباید از 60 میلی تسلا (mT) معادل 600 گوس (G) در روز و همچنین برای دستها و پاها از (6000 G) 600 mT در روز تجاوز کند. مقادیر فوق بر اساس میانگین وزنی زمانی (TWA) تعیین شده است.

گوس متر سه محوره مدل TES-1394 ساخت کمپانیTES تایوان

- نمایش همزمان EMF برای هر سه راستای X,Y,Z و 
محاسبه میانگین قرائت ها X+Y+Z/3

-قرائت max,min و میانگین مقادیر اندازه گیری شده

-رنج اندازه گیری:  20/200/2000milli Gauss  یا  
2/20/200micro Tesla     

-  دقت دستگاه:±3%+3d at 50Hz/60Hz 
±5%+3d at 40Hz/200H                 

-دقت قرائت: 0.01/ 0.1/ 1milli Gauss 
0.001/ 0.01/ 0.1 micro Tesla      

- پهنای باند : 30Hz … 2000 Hz

- ظرفیت حافظه دستی :999  نقطه

-زمان نمونه:تقریبا 0.5 ثانیه

- دارای نرم افزار و کابل RS-232

گوس متر (EMFتستر)

گوس متر, EMFتستر, میکرو تسلا متر سه محوره مدل TES-1394

ELF Tester مدلTES-1394جهت اندازه گیری چگالی شار مغناطیسی (B)درمحدوده اندازه گیری صفر تا 2000 میلی گاس یا 200 میکرو تسلا می باشد.تسلا (T) واحد چگالی شار مغناطیسی (B) است و برابر است با ۱۰,۰۰۰ گاوس. تسلامتر یادشده دارای ظرفیت حافظه دستی تا 99 نقطه و نرم افزار و کابل usbجهت اتصال به کامپیوتر می باشد.

گوس متر tes-1394 جهت سنجش چگالی شار مغناطیسی پایا به منظور اندازه گیری تاثیر سوء امواج الکترومغناطیس‌ بر سلامت افراد به کار میرود که حدود مواجهه های شغلی عادی برای تمام بدن نباید از 60 میلی تسلا (mT) معادل 600 گوس (G) در روز و همچنین برای دستها و پاها از (6000 G) 600 mT در روز تجاوز کند. مقادیر فوق بر اساس میانگین وزنی زمانی (TWA) تعیین شده است.

گوس متر سه محوره مدل TES-1394 ساخت کمپانیTES تایوان

- نمایش همزمان EMF برای هر سه راستای X,Y,Z و 
محاسبه میانگین قرائت ها X+Y+Z/3

-قرائت max,min و میانگین مقادیر اندازه گیری شده

-رنج اندازه گیری:  20/200/2000milli Gauss  یا  
2/20/200micro Tesla     

-  دقت دستگاه:±3%+3d at 50Hz/60Hz 
±5%+3d at 40Hz/200H                 

-دقت قرائت: 0.01/ 0.1/ 1milli Gauss 
0.001/ 0.01/ 0.1 micro Tesla      

- پهنای باند : 30Hz … 2000 Hz

- ظرفیت حافظه دستی :999  نقطه

-زمان نمونه:تقریبا 0.5 ثانیه

- دارای نرم افزار و کابل RS-232

برچسب های محصول