جستجو
Filters
Close

الکترومغناطیس متر TES-92

اندازه گیری امواج الکتریکی پایا، اموج‌ رادیویی، Radio waves
کد کالا:
محدوده اندازه گیری فرکانس از 50MHZ تا 3.5GHZ
تولید کننده: TES
ریال

الکترومغناطیس متر

 

امواج الکترومغناطیس

 

تستر امواج الکتریکی

 

RFمتر مدل TES-92، اندازه گیری امواج الکتریکی پایا، اموج‌ رادیویی، Radio waves،

تستر امواج الکتریکی مدل TES-92دستگاهی جهت اندازه گیری امواج الکترومغناطیسی -اموج‌ رادیویی- درمحدوده باندهای رادیوییUHF(امواج دسیمتری)یعنی Hz M50 تا Hz G 3.5 به کارمی رود.طیف امواج الکترومغناطیسی، شامل فرکانس‌های بسیار پایین‌ تا فرکانس‌های بسیار بالا است. این طیف، بسته به نوع و کاربرد، به نواحی مختلفی تقسیم می‌شود و طیف فرکانس امواج رادیویی، تنها ناحیه کوچکی از این طیف است؛ که برای انتقال علائم مختلف از طریق فضا، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تستر امواج الکتریکی(الکترواسموگ) مدل TES-92ساخت کمپانی TES تایوان

-محدوده اندازه گیری فرکانس از 50MHZ تا 3.5GHZ

-مناسب برای اندازه گیری غیر مستقیم مقاومت الکترو مغناطیس

-اندازه گیری غیر مستقیم به وسیله سه کانال

-دارای محدوده دینامیکی بالا به علت نتیجه گیری با سه کانال دیجیتال

-دارای الارم قابل تثبیت آستانه ای و عملکرد حافظه قوی

-محدوده اندازه گیری:38mV/m to 11V/m

-دقت قرائت:0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1 μW/m², 0.001 μW/cm²

-واحدهای اندازه گیری:  mV/m, V/m, μA/m, mA/m, μW/m² , mW/m² , μW/cm²

کاربرد ها:

-اندازه گیری امواج الکترو مغناطیس(RF) بالا، ایستگاه های تلفن همراه،
شبکه های وایرلس(CW , TDMA , GSM , DECT)، نشتی امواج ماکروویو
،اندازه گیری قدرت فرکانس رادیویی برای فرستنده ها، اندازه گیری شرایط ایمن محیط زندگی

الکترومغناطیس متر

 

امواج الکترومغناطیس

 

تستر امواج الکتریکی

 

RFمتر مدل TES-92، اندازه گیری امواج الکتریکی پایا، اموج‌ رادیویی، Radio waves،

تستر امواج الکتریکی مدل TES-92دستگاهی جهت اندازه گیری امواج الکترومغناطیسی -اموج‌ رادیویی- درمحدوده باندهای رادیوییUHF(امواج دسیمتری)یعنی Hz M50 تا Hz G 3.5 به کارمی رود.طیف امواج الکترومغناطیسی، شامل فرکانس‌های بسیار پایین‌ تا فرکانس‌های بسیار بالا است. این طیف، بسته به نوع و کاربرد، به نواحی مختلفی تقسیم می‌شود و طیف فرکانس امواج رادیویی، تنها ناحیه کوچکی از این طیف است؛ که برای انتقال علائم مختلف از طریق فضا، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تستر امواج الکتریکی(الکترواسموگ) مدل TES-92ساخت کمپانی TES تایوان

-محدوده اندازه گیری فرکانس از 50MHZ تا 3.5GHZ

-مناسب برای اندازه گیری غیر مستقیم مقاومت الکترو مغناطیس

-اندازه گیری غیر مستقیم به وسیله سه کانال

-دارای محدوده دینامیکی بالا به علت نتیجه گیری با سه کانال دیجیتال

-دارای الارم قابل تثبیت آستانه ای و عملکرد حافظه قوی

-محدوده اندازه گیری:38mV/m to 11V/m

-دقت قرائت:0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1 μW/m², 0.001 μW/cm²

-واحدهای اندازه گیری:  mV/m, V/m, μA/m, mA/m, μW/m² , mW/m² , μW/cm²

کاربرد ها:

-اندازه گیری امواج الکترو مغناطیس(RF) بالا، ایستگاه های تلفن همراه،
شبکه های وایرلس(CW , TDMA , GSM , DECT)، نشتی امواج ماکروویو
،اندازه گیری قدرت فرکانس رادیویی برای فرستنده ها، اندازه گیری شرایط ایمن محیط زندگی