جستجو
Filters
Close

سختی سنج ,EC متر ,شوری سنج پرتابل, CD-104

امکان جبران اتوماتیک دما به صورت ATC و یا MTC
قابلیت کاليبره دستی فقط با یک دکمه در پنج نقطه ی استاندارد
منبع تغذیه : باطری 9v
خاموشی اتوماتیک پس از 10 دقیقه
تولید کننده: MIC
ریال

کنداکتیوی متر و سختی سنج وشوری سنج پرتابل مدل CD-104 ساخت کمپانی EZDO تایوان

سختی سنج ،ECمتر ،شوری سنج CD-104 مولتی پارامتر شیمیایی CD-104 ،سختی سنجی پرتابل جهت اندازه گیری 4 پارامتر مهم محاسباتی در تصفیه آب شامل دما، شوری ،سختی و هدایت الکتریکی مایعات می باشد. کل مواد جامد محلول در آب TDSو هدایت الکتریکی EC ،دو مورد از دیتاهای تاثیر گذار بر کیفیت آب می باشند که می توان با دقت بالا توسط ECمتر دستی مدل CD-104 محاسبه نمود. متخصصان آزمایشگاه ها می توانند با کمک این کنداکتیوی متر پرتابل به بررسی میزان آلودگی موجود در آب پرداخته و با توجه به آلاینده های موجود در آب ، مناسب ترین روش های تصفیه ی آب را ارائه دهند. پارامترهای شیمیایی یاد شده همچون Total Dissolved Solids و  Electrical Conductivityاز عواملی می باشند که کیفیت آب به آنها وابسته می باشد.
در آب لوله کشی و آب هایی که آلودگی آن ها کم است، رابطه TDS و EC به صورت TDS = 0.5 EC می باشد ، ولی اگر آلاینده های فیزیکی و شیمیایی درون آب زیاد باشد دیگر این رابطه صدق نمی کند. 1ppm=0.00156mS/cm

 
مشخصات فنی:

محدوده اندازه گیری پارامترها :

*کنداکتیویمتر Conductivity: 
0.0μS~199.9 μS / 200~1999μS

2.00mS~19.99 mS / 20.0~100.0 mS

با دقت :0.1/1μS/0.01/0.1 mS

*سختی سنج TDS : 
0.0pmm~131.9 ppm /132~1319 ppm, 

1.32ppt~13.19 ppt /13.2~66.0 ppt

با دقت :  0.1/1ppm/0.01/0.1ppt

*شوری سنج Salt :
0.0pmm~99.9 ppm / 100~999 ppm,

1.00ppt~9.99 ppt / 10.0~50.0 ppt

با دقت:  0.1/1ppm/0.01/0.1ppt

*درجه حرارت :   0-110.0 ℃ با دقت ℃ 0.1

-    امکان جبران اتوماتیک دما به صورت  ATC و یا MTC

-    قابلیت کاليبره دستی فقط با یک دکمه در پنج نقطه ی استاندارد

-    منبع تغذیه :  باطری 9v 

-    خاموشی اتوماتیک پس از 10 دقیقه

-    دارای پک کامل شامل: دستگاه ،  الکترود EC ، 50 میلی لیتر محلول استاندارد  uS  1413 و uS 12880 ، 9v باتری، پراب دما ، کتابچه راهنمای دستور العمل،جعبه حمل 

کنداکتیوی متر و سختی سنج وشوری سنج پرتابل مدل CD-104 ساخت کمپانی EZDO تایوان

سختی سنج ،ECمتر ،شوری سنج CD-104 مولتی پارامتر شیمیایی CD-104 ،سختی سنجی پرتابل جهت اندازه گیری 4 پارامتر مهم محاسباتی در تصفیه آب شامل دما، شوری ،سختی و هدایت الکتریکی مایعات می باشد. کل مواد جامد محلول در آب TDSو هدایت الکتریکی EC ،دو مورد از دیتاهای تاثیر گذار بر کیفیت آب می باشند که می توان با دقت بالا توسط ECمتر دستی مدل CD-104 محاسبه نمود. متخصصان آزمایشگاه ها می توانند با کمک این کنداکتیوی متر پرتابل به بررسی میزان آلودگی موجود در آب پرداخته و با توجه به آلاینده های موجود در آب ، مناسب ترین روش های تصفیه ی آب را ارائه دهند. پارامترهای شیمیایی یاد شده همچون Total Dissolved Solids و  Electrical Conductivityاز عواملی می باشند که کیفیت آب به آنها وابسته می باشد.
در آب لوله کشی و آب هایی که آلودگی آن ها کم است، رابطه TDS و EC به صورت TDS = 0.5 EC می باشد ، ولی اگر آلاینده های فیزیکی و شیمیایی درون آب زیاد باشد دیگر این رابطه صدق نمی کند. 1ppm=0.00156mS/cm

 
مشخصات فنی:

محدوده اندازه گیری پارامترها :

*کنداکتیویمتر Conductivity: 
0.0μS~199.9 μS / 200~1999μS

2.00mS~19.99 mS / 20.0~100.0 mS

با دقت :0.1/1μS/0.01/0.1 mS

*سختی سنج TDS : 
0.0pmm~131.9 ppm /132~1319 ppm, 

1.32ppt~13.19 ppt /13.2~66.0 ppt

با دقت :  0.1/1ppm/0.01/0.1ppt

*شوری سنج Salt :
0.0pmm~99.9 ppm / 100~999 ppm,

1.00ppt~9.99 ppt / 10.0~50.0 ppt

با دقت:  0.1/1ppm/0.01/0.1ppt

*درجه حرارت :   0-110.0 ℃ با دقت ℃ 0.1

-    امکان جبران اتوماتیک دما به صورت  ATC و یا MTC

-    قابلیت کاليبره دستی فقط با یک دکمه در پنج نقطه ی استاندارد

-    منبع تغذیه :  باطری 9v 

-    خاموشی اتوماتیک پس از 10 دقیقه

-    دارای پک کامل شامل: دستگاه ،  الکترود EC ، 50 میلی لیتر محلول استاندارد  uS  1413 و uS 12880 ، 9v باتری، پراب دما ، کتابچه راهنمای دستور العمل،جعبه حمل 

مشخصات محصول
کشور سازنده تایوان
تولید کننده MIC
نوع دستگاه قابل حمل
برچسب های محصول