جستجو
Filters
Close

ec متر و tds قلمی, ezdo 7021

- محدوده اندازه گیری:
کنداکتیویمترEC: 0~2000µS, 2.00~20.00msبا دقت: 1µS/0.01mS
سختی سنجTDS : 0~1300ppm, 1.30~13.00ppt با دقت: 1ppm/0.01ppt
تولید کننده ها: EZDO , MIC
ریال

دستگاه ECمتر قلمی, TDSسنج, Saltمتر قلمی 7021

EC متر قلمی ezdo 7021 ، دستگاهی است جهت سنجش هدایت الکتریکی (Electron conductivity) یا کنداکتیویته آب که نشان دهنده توانایی عبور جریان برق از آب است. می توان گفت بین هدایت الکتریکی و غلظت کل املاح TDSدر آب رابطه ای وجود دارد، زیرا یون های موجود در آب باعث انتقال جریان برق می شوند. واحد هدایت الکتریکی آب مو بر سانتی متر (mho/cm) ویا میکروزیمنس است.در آب تقریباً خالص هدایت الکتریکی 2 برابرغلطت کل املاح می باشد.

مشخصات فنی:

- محدوده اندازه گیری: 
کنداکتیویمترEC: 0~2000µS, 2.00~20.00msبا دقت: 1µS/0.01mS
سختی سنجTDS : 0~1300ppm, 1.30~13.00ppt با دقت: 1ppm/0.01ppt
شوری سنج salt: 0~1000 ppm, 1.00~12.00ppt با دقت: 1ppm.0.01ppt
درجه حرارت: 0~90Cبا دقت: 0.1C

-دقت دستگاه:( 0.2C+1dgt, +/-2%FS(Cond,TDS, Salt+/-

 

- قرائت ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگه داشتن دیتا

-منبع تغذیه: 4 عدد باطری1.5V

-قابلیت کاليبره اتوماتیک EC

-ملحقات :دستگاه، الکترودEC، محلول کالیبرهEC(1413)،بند دستی،منوال

دستگاه ECمتر قلمی, TDSسنج, Saltمتر قلمی 7021

EC متر قلمی ezdo 7021 ، دستگاهی است جهت سنجش هدایت الکتریکی (Electron conductivity) یا کنداکتیویته آب که نشان دهنده توانایی عبور جریان برق از آب است. می توان گفت بین هدایت الکتریکی و غلظت کل املاح TDSدر آب رابطه ای وجود دارد، زیرا یون های موجود در آب باعث انتقال جریان برق می شوند. واحد هدایت الکتریکی آب مو بر سانتی متر (mho/cm) ویا میکروزیمنس است.در آب تقریباً خالص هدایت الکتریکی 2 برابرغلطت کل املاح می باشد.

مشخصات فنی:

- محدوده اندازه گیری: 
کنداکتیویمترEC: 0~2000µS, 2.00~20.00msبا دقت: 1µS/0.01mS
سختی سنجTDS : 0~1300ppm, 1.30~13.00ppt با دقت: 1ppm/0.01ppt
شوری سنج salt: 0~1000 ppm, 1.00~12.00ppt با دقت: 1ppm.0.01ppt
درجه حرارت: 0~90Cبا دقت: 0.1C

-دقت دستگاه:( 0.2C+1dgt, +/-2%FS(Cond,TDS, Salt+/-

 

- قرائت ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگه داشتن دیتا

-منبع تغذیه: 4 عدد باطری1.5V

-قابلیت کاليبره اتوماتیک EC

-ملحقات :دستگاه، الکترودEC، محلول کالیبرهEC(1413)،بند دستی،منوال

مشخصات محصول
کشور سازنده تایوان
تولید کننده MIC
ابعاد (عرض،طول،ارتفاع) Meter:195 x 40 x 36 mm, Kits: 230 x 205 x 50 mm
وزن Meter: 135g(with battery), Kits: 780g
برچسب های محصول