جستجو
Filters
Close

سنسور فشار

روش مشاهده جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

گیج منیفولد دیجیتال testo 549

رنج اندازه گیری دما از 50- تا 150 درجه سلسیوس
رنج اندازه گیری فشار از -1 تا 60 بار
رنج اندازه گیری خلا از -1 تا 0 بار
$

گیج منیفولد دیجیتال testo 550

رنج اندازه گیری دما از 50- تا 150 درجه سلسیوس
رنج اندازه گیری فشار از -1 تا 60 بار
رنج اندازه گیری خلا از -1 تا 0 بار
$

گیج منیفولد دیجیتال testo 557

رنج اندازه گیری دما از 50- تا 150 درجه سلسیوس
رنج اندازه گیری فشار از -1 تا 60 بار
رنج اندازه گیری خلا از 0 تا 20000 میکرون
$

گیج وکیوم تستو 552

رنج اندازه گیری فشار مطلق از 0 تا 20000 میکرون
دقت اندازه گیری:±(10 میکرون + 10 % از mv)
$

سنسور اختلاف فشار هوا D6F-PH0025AD1

رنج اندازه گیری:0 تا 250 پاسکال
تغذیه:2.3 تا 3.6 VDC
جریان مصرفی: 6 میلی آمپر ماکزیمم
رزولوشن: 12 بیت
$

سنسور اختلاف فشار هوا D6F-PH0505AD3

رنج اندازه گیری:-50 تا +50 پاسکال
تغذیه:2.3 تا 3.6 VDC
جریان مصرفی: 6 میلی آمپر ماکزیمم
رزولوشن: 12 بیت
$

سنسور اختلاف فشار هوا D6F-PH5050AD3

اندازه گیری فشار از -500 تا +500 پاسکال
با دقت اندازه گیری ±3%
$

سنسور اختلاف فشار QBM65

با محدوده اندازه گیری فشار قابل تنظیم
مدلهای مختلف سنسور فشار دیفرانسیلی QBM65... عبارتند از:
QBM65.1-1,QBM65.1-3,QBM65.1-5,QBM65.1-10,QBM65.1-25
QBM65.2-1,QBM65.2-3,QBM65.2-5,QBM65.2-10,QBM65.2-25
$

سنسور اختلاف فشار QBM66

مشخصه فشار خطی
با محدوده اندازه گیری فشار قابل تنظیم
مدلهای مختلف سنسور دیفرانسیلی فشار QBM66...:
QBM66.201,QBM66.202,QBM66.203,QBM66.204
$

سوئیچ اختلاف فشار QBM81

مدلهای مختلف سوئیچ اختلاف فشار QBM81...:
QBM81-3,QBM81-5,QBM81-10,QBM81-20,QBM81-50
$

فلو سوئیچ QVE1900

فلو سوئیچ مایعات در لوله هایی با قطر DN 32…200
$

فلو سوئیچ QVE1901

فلو سوئیچ مایعات در لوله هایی با قطر DN 20…200
$

فلو سوئیچ QVE1902

فلو سوئیچ مایعات در لوله هایی با قطر DN 10…25
$

سنسور اختلاف فشار QBE3000-D

انواع مدلهای مختلف سنسور فشار دیفرانسیلی QBE3000-D.. عبارتند از:
QBE3000-D1,QBE3000-D1.6,QBE3000-D2.5
QBE3000-D4,QBE3000-D6,QBE3000-D10,QBE3000-D16
$

سنسور اختلاف فشار QBE3100-D

انواع مدلهای مختلف سنسور فشار دیفرانسیلی QBE3100-D.. عبارتند از:
QBE3100-D1,QBE3100-D1.6,QBE3100-D2.5
QBE3100-D4,QBE3100-D6,QBE3100-D10,QBE3100-D16
$

سنسور اختلاف فشار QBE61.3

انواع مدلهای مختلف سنسور فشار دیفرانسیلی QBE61.3-DP عبارتند از:
QBE61.3-DP2,QBE61.3-DP5,QBE61.3-DP10
$

سنسور اختلاف فشار QBE63

انواع مدلهای مختلف سنسور فشار دیفرانسیلی QBE63-DP عبارتند از:
QBE63-DP01,QBE63-DP02,QBE63-DP05,QBE63-DP1
$

سنسور اختلاف فشار QBE64

رنج اندازه گیری فشار:0 تا 4 بار
سیستم اندازه گیری بر اساس فناوری سرامیک
$

سنسور اختلاف فشار مدل QBM2030-1U

رنج اندازه گیری فشار:±50 و ±100و 0 تا 100 پاسکال
سیگنال خروجی:0-10 ولت DC
$

سنسور اختلاف فشار مدل QBM2030-30

رنج اندازه گیری فشار:0-1000 و 1500 و 3000 پاسکال
سیگنال خروجی:0-10 ولت DC
$

سنسور اختلاف فشار مدل QBM2030-5

رنج اندازه گیری فشار:0-200 و 250 و 500 پاسکال
سیگنال خروجی:0-10 ولت DC
$

سنسور اختلاف فشار مدل QBM3700../MO

مدلهای مختلف سنسور فشار دیفرانسیلی QBM3700../MO عبارتند از:
QBM3700-5/MO,QBM3700-13/MO,QBM3700-25/MO
$

سنسور اختلاف فشار مدل QBM4000

مدلهای مختلف سنسور فشار دیفرانسیلی QBM4000 عبارتند از:
QBM4000-1,QBM4000-3,QBM4000-10,QBM4000-25
$

سنسور اختلاف فشار مدل QBM4100-1D

رنج اندازه گیری فشار:0-+ 100 پاسکال
سیگنال خروجی:4-20میلی آمپر
$

سنسور اختلاف فشار مدل QBM4100-1U

رنج اندازه گیری فشار:-50-+ 50 پاسکال
سیگنال خروجی:4-20میلی آمپر
$

سنسور فشار دیفرانسیل مدل QBM3020

مدلهای مختلف سنسور فشار دیفرانسیلی QBM3020 عبارتند از:
QBM3020-1U,QBM3020-1,QBM3020-3
QBM3020-5,QBM3020-10,QBM3020-25
$

سنسور فشار دیفرانسیل مدل QBM3020-..D

مدلهای مختلف سنسور فشار دیفرانسیلی QBM3020-..D عبارتند از:
QBM3020-1D,QBM3020-3D,QBM3020-5D
QBM3020-10D,QBM3020-25D
$

سنسور فشار دیفرانسیل مدل QBM3120

مدلهای مختلف سنسور فشار دیفرانسیلی QBM3120 عبارتند از:
QBM3120-1U,QBM3120-1,QBM3120-3
QBM3120-5,QBM3120-10,QBM3120-25
$

سنسور فشار دیفرانسیل مدل QBM3120-..D

مدلهای مختلف سنسور فشار دیفرانسیلی QBM3120-..D عبارتند از:
QBM3120-1D,QBM3120-3D,QBM3120-5D
QBM3120-10D,QBM3120-25D
$

سلول اندازه گیری فشار 509

رنج اندازه گیری فشار:2.5 تا 250 بار
دقت اندازه گیری<0.5 %
$

سلول اندازه گیری فشار 513

رنج اندازه گیری فشار:0 تا 600 بار
نسبت خروجی:10 تا 90٪ یا 10 تا 60٪ با ± 1.2ولت
دقت اندازه گیری< 0.3 %
$

سلول اندازه گیری فشار OEM 513

رنج اندازه گیری فشار:0.8 تا 1.4 بار
نسبت خروجی:10 تا 90٪RH
دقت اندازه گیری< 0.3 %
$

سنسور فشار PS100E01

رنج اندازه گیری فشار:0-1 تا 400 بار
$

سنسور فشار PS100E02

رنج اندازه گیری فشار:0-1 تا 400 بار
$

سنسور فشار PS100E03

رنج اندازه گیری فشار:0-1 تا 400 بار
$

ماژول سنسور فشار BOSCH BMP280

رنج اندازه گیری دما:-40 تا 85 درجه سلسیوس
رنج اندازه گیری فشار از 30,000 پاسکال تا 110,000پاسکال
رنج اندازه گیری ارتفاع:0 تا 30,000 فوت
$

سنسور فشار 2SMPB-02B

رنج اندازه گیری فشار از 90 تا 110 کیلو پاسکال
دقت اندازه گیری: ±100 پاسکال
$

سنسور فشار 2SMPB-02E

رنج اندازه گیری فشار از 30 تا 110 کیلو پاسکال
$

سنسور فشار 2SMPP-02

رنج اندازه گیری فشار تا 37 کیلو پاسکال
$

سنسور فشار 2SMPP-02

رنج اندازه گیری فشار تا 37 کیلو پاسکال
$

سنسور فشار PS100

رنج اندازه گیری از 0 تا 400 بار
9 مدل در رنج های مختلف
$ 7/8

فشار سنج testo 324

قابلیت اندازه گیری فشار از 600 تا 1150hPa
رنج اندازه گیری نشتی از 0 تا 10 لیتر بر ساعت
رنج اندازه گیری دما با پراب K از -40 تا +600 درجه سلسیوس
رنج اندازه گیری دما:-20 تا +100 درجه سلسیوس
$

سنسور فشار QBE2002-P

مدلهای مختلف سنسور فشار دیفرانسیلی QBE2002-P... عبارتند از:
QBE2002-P1,QBE2002-P2,QBE2002-P4,QBE2002-P5
QBE2002-P10,QBE2002-P16,QBE2002-P20,QBE2002-P25
$

سنسور فشار QBE2003-P

مدلهای مختلف سنسور فشار دیفرانسیلی QBE2003-P... عبارتند از:
QBE2003-P1,QBE2003-P1.6,QBE2003-P2.5,QBE2003-P4
QBE2003-P6,QBE2003-P10,QBE2003-P16,QBE2003-P25
QBE2003-P40,QBE2003-P60
$

سنسور فشار QBE2004-P

مدلهای مختلف سنسور فشار QBE2004-P... عبارتند از:
QBE2004-P10U,QBE2004-P25U
QBE2004-P30U,QBE2004-P60U
$

سنسور فشار QBE2103-P

مدلهای مختلف سنسور فشار دیفرانسیلی QBE2103-P... عبارتند از:
QBE2103-P1,QBE2103-P1.6,QBE2103-P2.5,QBE2103-P4
QBE2103-P6,QBE2103-P10,QBE2103-P16,QBE2103-P25
QBE2103-P40,QBE2103-P60
$

سنسور فشار QBE2104-P

مدلهای مختلف سنسور فشار QBE2104-P... عبارتند از:
QBE2104-P10U,QBE2104-P25U
QBE2104-P30U,QBE2104-P60U
$

دستگاه سوئیچینگ و نظارت RMS705

با 8 ورودی یونیورسال
با 6 خروجی سوئیچینگ و 4 خروجی از 0 تا 10 ولت
$

کنترلر یونیورسال RLU2...

کنترل متغیرهایی نظیر: دما ، رطوبت نسبی / فشار مطلق/ اختلاف فشار
جریان هوا ، کیفیت هوای داخلی و آنتالپی
مدلهای مختلف RLU2 عبارتند از:
RLU202,RLU220,RLU222,RLU232,RLU236
$

کنترلر یونیورسال RMH760B

قابل استفاده به عنوان:
کنترلر مدار گرمایش، کنترلر اولیه، کنترلر بویلر یا کنترلر DHW
برنامه ریزی شده برای کاربری در 41 نوع مکان و نیروگاه
قابل استفاده در ساختمان های متوسط و بزرگ
$

کنترلر یونیورسال RMU

مدلهای مختلف RMU عبارتند از:RMU710B,RMU720B,RMU730B
$

Filter by:

Clear All
Min: $ Max: $ 8
ريال0 ريال8
دسته بندی ها