جستجو
Filters
Close

تستر سختی آب EZDO 7021

محدوده اندازه گیری:
کنداکتیویمترEC: 0~2000µS, 2.00~20.00ms
با دقت: 1µS/0.01mS
دسترسی: موجود نیست
تولید کننده: EZDO
$

تستر سختی آب 7021 EZDO تایوان

EC متر قلمی مدل ezdo 7021 ، دستگاهی برای سنجش هدایت الکتریکی (Electron conductivity) یا کنداکتیویته آب که نشان دهنده توانایی عبور جریان برق از آب است، می باشد. می توان گفت بین هدایت الکتریکی و غلظت کل املاح TDSدر آب رابطه ای وجود دارد، زیرا یون های موجود در آب باعث انتقال جریان برق می شوند. محدوده اندازه گیری دستگاه 0~2000 µS بادقت 1میکروزیمنس می باشد. واحد هدایت الکتریکی آب مو بر سانتی متر (mho/cm) ویا میکروزیمنس است.در آب تقریباً خالص هدایت الکتریکی 2 برابرغلطت کل املاح می باشد.

مشخصات فنی:

- محدوده اندازه گیری: 

- محدوده اندازه گیری: 

 کنداکتیویمترEC: 0~2000µS, 2.00~20.00msبا دقت: 1µS/0.01mS

 سختی سنجTDS : 0~1300ppm, 1.30~13.00ppt با دقت: 1ppm/0.01ppt

 شوری سنج salt: 0~1000 ppm, 1.00~12.00ppt با دقت: 1ppm.0.01ppt

 درجه حرارت: 0~90Cبا دقت: 0.1C

-دقت دستگاه:( 0.2C+1dgt, +/-2%FS(Cond,TDS, Salt+/-

-قابلیت کاليبره اتوماتیک EC

- قرائت ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگه داشتن دیتا

-منبع تغذیه: 4 عدد باطری 1.5V

تستر سختی آب 7021 EZDO تایوان

EC متر قلمی مدل ezdo 7021 ، دستگاهی برای سنجش هدایت الکتریکی (Electron conductivity) یا کنداکتیویته آب که نشان دهنده توانایی عبور جریان برق از آب است، می باشد. می توان گفت بین هدایت الکتریکی و غلظت کل املاح TDSدر آب رابطه ای وجود دارد، زیرا یون های موجود در آب باعث انتقال جریان برق می شوند. محدوده اندازه گیری دستگاه 0~2000 µS بادقت 1میکروزیمنس می باشد. واحد هدایت الکتریکی آب مو بر سانتی متر (mho/cm) ویا میکروزیمنس است.در آب تقریباً خالص هدایت الکتریکی 2 برابرغلطت کل املاح می باشد.

مشخصات فنی:

- محدوده اندازه گیری: 

- محدوده اندازه گیری: 

 کنداکتیویمترEC: 0~2000µS, 2.00~20.00msبا دقت: 1µS/0.01mS

 سختی سنجTDS : 0~1300ppm, 1.30~13.00ppt با دقت: 1ppm/0.01ppt

 شوری سنج salt: 0~1000 ppm, 1.00~12.00ppt با دقت: 1ppm.0.01ppt

 درجه حرارت: 0~90Cبا دقت: 0.1C

-دقت دستگاه:( 0.2C+1dgt, +/-2%FS(Cond,TDS, Salt+/-

-قابلیت کاليبره اتوماتیک EC

- قرائت ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگه داشتن دیتا

-منبع تغذیه: 4 عدد باطری 1.5V

مشخصات محصول
Attribute name Attribute value
کشور سازنده تایوان
تولید کننده MIC
ابعاد (عرض،طول،ارتفاع) 33.5*170 mm
وزن 135gr
برچسب های محصول