جستجو
Filters
Close

کالیبراتور دما fluke 712

سازگار با فرستنده های پالس RTD (پالس> 10ms)
واحد اندازه گیری قابل انتخاب ºF یا ºC
دسترسی: موجود نیست
تولید کننده: فلوک
$

کالیبراتور دما Fluke 712
این کالیبراتور دماRTD ساخت شرکت FLUKE از کشور آمریکا است و برای  کنترل مقادیر اندازه گیری شده کاربرد دارد.

دستگاه های اندازه گیری ممکن است براثر عوامل فیزیکی یا استفاده نادرست فرد استفاده کننده، مقداری خطا در اندازه گیری هایشان وارد شود که جهت کالیبره نمودن دستگاه بایستی از یک دستگاه مرجع استفاده کرد که میزان خطای آن حداقل شده باشد.از کالیبراتورهای دما جهت کالیبره کردن و تنظیم کردن ابزارهای اندازه گیری دما استفاده می شود.دقت اندازه گیری دمای هر کالیبراتور با سایر کالیبراتور ها متفاوت است و همین عامل تفاوت قیمت آنها می باشد. 

مشخصات فنی:

اندازه گیری دما از خروجی RTD
شبیه سازی RTDخروجی
با هفت نوع RTD کار می کند
RTD های اضافی را با استفاده از توابع اندازه گیری Ohms اندازه گیری می کند
شبیه سازی RTD های اضافی با استفاده از توابع ohms
واحد اندازه گیری قابل انتخاب ºF یا ºC
سازگار با فرستنده هایپالس RTD  (پالس> 10ms)

 

کالیبراتور دما Fluke 712
این کالیبراتور دماRTD ساخت شرکت FLUKE از کشور آمریکا است و برای  کنترل مقادیر اندازه گیری شده کاربرد دارد.

دستگاه های اندازه گیری ممکن است براثر عوامل فیزیکی یا استفاده نادرست فرد استفاده کننده، مقداری خطا در اندازه گیری هایشان وارد شود که جهت کالیبره نمودن دستگاه بایستی از یک دستگاه مرجع استفاده کرد که میزان خطای آن حداقل شده باشد.از کالیبراتورهای دما جهت کالیبره کردن و تنظیم کردن ابزارهای اندازه گیری دما استفاده می شود.دقت اندازه گیری دمای هر کالیبراتور با سایر کالیبراتور ها متفاوت است و همین عامل تفاوت قیمت آنها می باشد. 

مشخصات فنی:

اندازه گیری دما از خروجی RTD
شبیه سازی RTDخروجی
با هفت نوع RTD کار می کند
RTD های اضافی را با استفاده از توابع اندازه گیری Ohms اندازه گیری می کند
شبیه سازی RTD های اضافی با استفاده از توابع ohms
واحد اندازه گیری قابل انتخاب ºF یا ºC
سازگار با فرستنده هایپالس RTD  (پالس> 10ms)

 

مشخصات محصول
Attribute name Attribute value
تولید کننده فلوک
کشور سازنده آمریکا
نوع دستگاه قابل حمل