سنسوتک

جستجو
Filters
Close

سولار پاورمتر MIC-98206

اندازه گیری نیروی انرژی خورشیدی
کد کالا:
محدوده اندازه گیری:تا 2000 w/m²
دسترسی: موجود نیست
تولید کننده: MIC
$

سولار پاورمتر

مشخصات فنی:

- اندازه گیری  نیروی انرژی خورشیدی

- رنج اندازه گیری تا 2000 w/m²

-دقت قرائت:0.1w/m²

- دارای پراپ اکسترنال قابل تعویض

- قابلیت انتخاب W/m² یا Btu/(ft²×h)

-زمان نمونه برداری: حدود 0.25 ثانیه

- دارای عملکرد ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگه داشتن دیتا

- قابلیت انتخاب اندازه گیری توان یا فرستنده

- قابلیت کاربرد در علم هواشناسی، فیزیک،کشاورزی و ...

سولار پاورمتر

مشخصات فنی:

- اندازه گیری  نیروی انرژی خورشیدی

- رنج اندازه گیری تا 2000 w/m²

-دقت قرائت:0.1w/m²

- دارای پراپ اکسترنال قابل تعویض

- قابلیت انتخاب W/m² یا Btu/(ft²×h)

-زمان نمونه برداری: حدود 0.25 ثانیه

- دارای عملکرد ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگه داشتن دیتا

- قابلیت انتخاب اندازه گیری توان یا فرستنده

- قابلیت کاربرد در علم هواشناسی، فیزیک،کشاورزی و ...