جستجو
Filters
Close

دماسنج و رطوبت سنج حافظه دار TES-1260

دما و رطوبت
محدوده اندازه گیری دما: -20 to 60 °c
محدوده اندازه گیری رطوبت: 1 to 95% RH
دسترسی: در انبار
تولید کننده: TES
$ 213/04
$ 198/26

دماسنج رطوبت سنج

ترمورطوبت سنج,حافظه دار,TES-1260

دماسنج رطوبت سنج

ترمورطوبت سنج,حافظه دار,TES-1260