جستجو
Filters
Close

ارتعاش سنج TES-3100

اندازه گیری دامنه ارتعاشات
کد کالا:
دسترسی: در انبار
تولید کننده: TES
$ 1032/17

ارتعاش سنج

لرزش سنج

لرزش سنج مدل TES-3100، ویبرومتری دیجیتال با سنسور پیزوالکتریکی میباشد که قابلیت اندازه گیری دامنه ارتعاشات شامل سه پارامتر سرعت ، شتاب و جابجایی را دارد. سنسور پیزوالکتریک ارتعاش سنج حرکتارتعاشی (انرژی مکانیکی) را حس کرده و آن را به یک سیگنال الکتریکی AC متناسب با حرکت ارتعاشی، تبدیل می کند. جهت اندازه گیری ارتعاش با این لرزش سنج سنسور باید به صورت دستی در محل مورد نظر نگهداشته میشود. ارتعاش سنج جهت کنترل لرزش و ارتعاش ابزارها و ماشین های دوار از قبیل توربین ژنراتور، پمپ، یاتاقان، موتور، فن و...مورد استفاده قرار میگیرد.

ارتعاش سنج دیجیتال مدل TES-3100 ساخت کمپانی  TESتایوان

- قابلیت نمایش مقادیر ارتعاشا شامل شتاب، سرعت و جابجایی به صورت RMS, EQ PEAK ,EQ P-P

- لرزش سنج با سنسور پیزوالکتریک (PA-01)

- دارای حساسیت بالا تا)   5MV/(m/s2

- محدوده اندازه گیری:

 • شتاب (ACC): 
  0.02~200m/s² EQ PEAK 1Hz to 5kHz
 • سرعت (VEL): 
  0.3 ~1000mm/s  RMS  3Hz  to 1kHz
  0.1~1000mm/s  RMS  10Hz to 1kHz
 • جابه جایی ( DISP): 
  0.02~100mm EQ PEAK 3Hz to 500Hz
  0.001~100mm EQ PEAK 10Hz to 500Hz

- رنج اندازه گیری فرکانس :

 • شتاب (ACC): 
  3Hz~1kHz, 3Hz~5kHz, 1Hz~100Hz, 3Hz ~ 20kHz
 • سرعت (VEL): 
  10Hz ~1kHz, 3Hz~1kHz
 • جابه جایی ( DISP): 
  1Hz~500Hz, 3Hz~500Hz

- حافظه دستی: 100 مورد

- قابلیت ثبت بیشترین و کمترین مقدار داده ها

- شرایط محیطی عملکرد دستگاه :

 • سنسور  : -20 to +70℃ , >90%RH
 • دستگاه : 10  to +50℃ ,   >90%RH

ارتعاش سنج

لرزش سنج

لرزش سنج مدل TES-3100، ویبرومتری دیجیتال با سنسور پیزوالکتریکی میباشد که قابلیت اندازه گیری دامنه ارتعاشات شامل سه پارامتر سرعت ، شتاب و جابجایی را دارد. سنسور پیزوالکتریک ارتعاش سنج حرکتارتعاشی (انرژی مکانیکی) را حس کرده و آن را به یک سیگنال الکتریکی AC متناسب با حرکت ارتعاشی، تبدیل می کند. جهت اندازه گیری ارتعاش با این لرزش سنج سنسور باید به صورت دستی در محل مورد نظر نگهداشته میشود. ارتعاش سنج جهت کنترل لرزش و ارتعاش ابزارها و ماشین های دوار از قبیل توربین ژنراتور، پمپ، یاتاقان، موتور، فن و...مورد استفاده قرار میگیرد.

ارتعاش سنج دیجیتال مدل TES-3100 ساخت کمپانی  TESتایوان

- قابلیت نمایش مقادیر ارتعاشا شامل شتاب، سرعت و جابجایی به صورت RMS, EQ PEAK ,EQ P-P

- لرزش سنج با سنسور پیزوالکتریک (PA-01)

- دارای حساسیت بالا تا)   5MV/(m/s2

- محدوده اندازه گیری:

 • شتاب (ACC): 
  0.02~200m/s² EQ PEAK 1Hz to 5kHz
 • سرعت (VEL): 
  0.3 ~1000mm/s  RMS  3Hz  to 1kHz
  0.1~1000mm/s  RMS  10Hz to 1kHz
 • جابه جایی ( DISP): 
  0.02~100mm EQ PEAK 3Hz to 500Hz
  0.001~100mm EQ PEAK 10Hz to 500Hz

- رنج اندازه گیری فرکانس :

 • شتاب (ACC): 
  3Hz~1kHz, 3Hz~5kHz, 1Hz~100Hz, 3Hz ~ 20kHz
 • سرعت (VEL): 
  10Hz ~1kHz, 3Hz~1kHz
 • جابه جایی ( DISP): 
  1Hz~500Hz, 3Hz~500Hz

- حافظه دستی: 100 مورد

- قابلیت ثبت بیشترین و کمترین مقدار داده ها

- شرایط محیطی عملکرد دستگاه :

 • سنسور  : -20 to +70℃ , >90%RH
 • دستگاه : 10  to +50℃ ,   >90%RH