جستجو
Filters
Close

الکترومغناطیس متر TES-593

اندازه گیری امواج الکتریکی پایا، اموج‌ رادیویی، Radio waves
محدوده اندازه گیری فرکانسی از 10MHz تا 8GHz
دسترسی: در انبار
تولید کننده: TES
$ 791/3

الکترومغناطیس متر امواج الکترومغناطیس تستر امواج الکتریکی

دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی (سه محوره) مدل TES-593 ساخت كمپاني TES تايوان

الکترواسموگ‌ مدل tes-593 جهت‌ اندازه‌گیری‌ ایزوتروپیک‌ سه‌ بعدی‌ حد‌ مواجهه‌ شغلی‌ بر‌حسبV/mدر‌محدوده‌اندازه‌گیری‌ 20mV/m to 108.0V/mبه کارمی رود.شدت های میدان الکتریکی - میدان های الکتریکی پایا - تعیین شده برای مقدار حد مواجهه شغلی به میدان هایی  اشاره دارد که در هوا موجودند و به دور از سطوح هادی ها قرار دارند (جایی که تخلیه های جرقه ای و جریان های تماس ممکن است مخاطرات جدی به بار آورد). پرتوگیری شغلی در فرکانس صفر هرتز (DC) تا 220 هرتز نباید از شدت میدان 25KV/m بیشتر باشد.

امواج رادیویی نوعی از تشعشعات الکترومغناطیسی هستند و هنگامی بوجود میآیند که یک شی باردار شده با فرکانسی که در بخش فرکانس رادیویی (RF) طیف الکترومغناطیسی قرار دارد شتاب بگیرد. این محدوده فرکانس از ده ها هرتز تا چند گیگا هرتز تغییر میکند. تشعشعات الکترومغناطیسی توسط نوسانات میدانهای الکتریکی و مغناطیسی انتشار مییابند و از طریق هوا و نیز خلا به همان خوبی عبور میکنند و نیازی به واسطه انتقال ندارند. در مقابل، دیگر انواع تشعشعات الکترومغناطیسی با فرکانس هایی بالای محدوده RF به این شرح اند: اشعه گاما، اشعه X و مادون قرمز، ماوراء بنفش و نور مرئی. اگر فرکانس میدان با فرکانس لارمور هسته یکی باشد پدیده تشدید رخ می‌دهد. این حالت را برانگیختگی هسته می‌گویند. ارسال داده‌هایی که ما به عنوان تلویزیون ، رادیو ، رادار و تلفن می‌شناسیم، همگی در کلاس انتشار فرکانس رادیویی هستند.

دستگاه اندازه گیری امواج الکترومغناطیس (الکترواسموگ) مدل TES-593 ساخت كمپاني TES تايوان

-محدوده اندازه گیری فرکانسی از  10MHz تا  8GHz 

-اندازه گیری ایزوتروپ سه بعدی EMF

-اندازه گیری غیر مستقیم به همراه 3 کانال اندازه گیری 

-دارای محدوده اندازه گیری دینامیکی بالا 

-دارای الارم قابل تنظیم و حافظه مستقل 

-محدوده اندازه گیری :20mV/m to 108.0V/m

-دقت قرائت:0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1 μW/m², 

-واحدهای اندازه گیری:  mV/m, V/m, μA/m, mA/m, μW/m² , mW/m² , μW/cm²

کاربرد ها:

-اندازه گیری امواج الکترو مغناطیس(RF) بالا، ایستگاه های تلفن همراه،
شبکه های وایرلس(CW , TDMA , GSM , DECT)، نشتی امواج ماکروویو
،اندازه گیری قدرت فرکانس رادیویی برای فرستنده ها، اندازه گیری شرایط ایمن محیط زندگی

الکترومغناطیس متر امواج الکترومغناطیس تستر امواج الکتریکی

دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی (سه محوره) مدل TES-593 ساخت كمپاني TES تايوان

الکترواسموگ‌ مدل tes-593 جهت‌ اندازه‌گیری‌ ایزوتروپیک‌ سه‌ بعدی‌ حد‌ مواجهه‌ شغلی‌ بر‌حسبV/mدر‌محدوده‌اندازه‌گیری‌ 20mV/m to 108.0V/mبه کارمی رود.شدت های میدان الکتریکی - میدان های الکتریکی پایا - تعیین شده برای مقدار حد مواجهه شغلی به میدان هایی  اشاره دارد که در هوا موجودند و به دور از سطوح هادی ها قرار دارند (جایی که تخلیه های جرقه ای و جریان های تماس ممکن است مخاطرات جدی به بار آورد). پرتوگیری شغلی در فرکانس صفر هرتز (DC) تا 220 هرتز نباید از شدت میدان 25KV/m بیشتر باشد.

امواج رادیویی نوعی از تشعشعات الکترومغناطیسی هستند و هنگامی بوجود میآیند که یک شی باردار شده با فرکانسی که در بخش فرکانس رادیویی (RF) طیف الکترومغناطیسی قرار دارد شتاب بگیرد. این محدوده فرکانس از ده ها هرتز تا چند گیگا هرتز تغییر میکند. تشعشعات الکترومغناطیسی توسط نوسانات میدانهای الکتریکی و مغناطیسی انتشار مییابند و از طریق هوا و نیز خلا به همان خوبی عبور میکنند و نیازی به واسطه انتقال ندارند. در مقابل، دیگر انواع تشعشعات الکترومغناطیسی با فرکانس هایی بالای محدوده RF به این شرح اند: اشعه گاما، اشعه X و مادون قرمز، ماوراء بنفش و نور مرئی. اگر فرکانس میدان با فرکانس لارمور هسته یکی باشد پدیده تشدید رخ می‌دهد. این حالت را برانگیختگی هسته می‌گویند. ارسال داده‌هایی که ما به عنوان تلویزیون ، رادیو ، رادار و تلفن می‌شناسیم، همگی در کلاس انتشار فرکانس رادیویی هستند.

دستگاه اندازه گیری امواج الکترومغناطیس (الکترواسموگ) مدل TES-593 ساخت كمپاني TES تايوان

-محدوده اندازه گیری فرکانسی از  10MHz تا  8GHz 

-اندازه گیری ایزوتروپ سه بعدی EMF

-اندازه گیری غیر مستقیم به همراه 3 کانال اندازه گیری 

-دارای محدوده اندازه گیری دینامیکی بالا 

-دارای الارم قابل تنظیم و حافظه مستقل 

-محدوده اندازه گیری :20mV/m to 108.0V/m

-دقت قرائت:0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1 μW/m², 

-واحدهای اندازه گیری:  mV/m, V/m, μA/m, mA/m, μW/m² , mW/m² , μW/cm²

کاربرد ها:

-اندازه گیری امواج الکترو مغناطیس(RF) بالا، ایستگاه های تلفن همراه،
شبکه های وایرلس(CW , TDMA , GSM , DECT)، نشتی امواج ماکروویو
،اندازه گیری قدرت فرکانس رادیویی برای فرستنده ها، اندازه گیری شرایط ایمن محیط زندگی

مشخصات محصول
Attribute nameAttribute value
تولید کنندهTES
کشور سازندهتایوان
نوع دستگاهقابل حمل
گارانتییکسال